Wykaz kontaktów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

telefon
84 638-03-50
fax84 638 03 44
email:sekretariat@sml.zamosc.pl
Stanisława Dziaduszek – Główny Księgowytel. 84 638-03-56
 tel. 84 638-03-42
 tel. 84 638-03-57
 tel. 84 638-03-64
 tel. 84 638-03-58
 tel. 84 638-03-63
 tel. 84 638-03-32
 e-mail: ksiegowosc@sml.zamosc.pl

 tel. 84 638-03-66
 tel. 84 638-03-45
 tel. 84 638-03-69
 e-mail: eksploatacja@sml.zamosc.pl
 tel. 84 638-03-67
 tel. 84 638-03-51
 e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl
 tel. 84 638-03-53
 e-mail: mieszkaniowy@sml.zamosc.pl

 tel. 84 638-03-34
 e-mail: kadry@sml.zamosc.pl
tel. dyżurny – 502 39 03 65tel. 84 638-03-68, 
 e-mail: konserwacja@sml.zamosc.pl

tel. 84 638-03-45

Administracja Osiedla Reymonta, Szwedzkiej-Brzozowej, Lubelskiej

ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. 84 638-03-41
 


Administracja Osiedla Orzeszkowej, Kilińskiego, Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego 33
22-400 Zamość
tel. 84 639-56-02, 638-03-36


Administracja Osiedla Planty

ul. Peowiaków 58A
22-400 Zamość
tel. 84 638-03-37
 

Created by Paweł "Rowi" Rowiński
Zmień rozmiar fontów
Zmień kontrast